24 views 24 views 21 views 33 views 30 views 30 views 38 views 89 views 100 views 1.505 views 1.110 views 338 views 507 views 368 views 781 views 291 views 474 views

Phải Trang Bị Lời Chúa Để Bảo Vệ Mình Và Sẵn Sàng Đối Đáp Thế Gian

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintCon xin gửi Hội Thánh bài thơ con đọc sáng nay trong phòng nhóm ạ! (23/12/17) Nguyện xin Chúa dùng thơ này khích lệ anh chị em chăm chỉ Continue Reading →

1.187 views 365 views 2.481 views 608 views 859 views 672 views 464 views 539 views

Tình Hội Thánh – Tình Yêu Trong Chúa

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintHội Thánh yêu mến, Con xin gửi đến Hội Thánh bài thơ “Tình Hội Thánh”. Nguyện tình yêu của chúng ta luôn khắn khít, bền chặt dù qua bão Continue Reading →

777 views

Vui Thỏa Phước

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintVui Thỏa Phước Hoạ nguyên vận bài thơ “Thỏa Lòng” của Nguyễn Quốc Tuấn và bài thơ “Thỏa Nguyện” của Huỳnh Christian Timothy: https://tho.timhieuthanhkinh.net/thoa-long/ Bốn mùa vui thoả phước Continue Reading →

974 views 1.313 views 1.736 views 324 views 1.127 views 1.856 views 926 views 878 views 1.476 views 773 views 1.009 views 1.148 views 766 views

Tin Lành Cứu Rỗi

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintTin Lành Cứu Rỗi Hoạ nguyên vận bài thơ “Jesus! Đấng Yêu Con” của Nguyễn Quốc Tuấn. (https://tho.timhieuthanhkinh.net/jesus-dang-yeu-con/) Ngôi Lời giáng xuống chốn trần gian Ánh sáng soi đời Continue Reading →

897 views 512 views

Hãy Tin Nhận Tin Lành

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintHãy Tin Nhận Tin Lành Hoạ nguyên vận bài thơ “Chúa Yêu Con” của Nguyễn Quốc Tuấn. (https://tho.timhieuthanhkinh.net/chua-yeu-con/) Tin Lành đón nhận sẽ bình an Được sống vinh quang Continue Reading →

912 views 1.321 views 2.724 views

Chờ Ngày Chúa Đến

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintChờ Ngày Chúa Đến Họa nguyên vận bài thơ “Thân Thể Hèn Mạt” của bà Trần Thị Thi. (https://tho.timhieuthanhkinh.net/than-the-hen-mat/)         Xác thân mòn mỏi hôm nay Đã ê chề Continue Reading →

1.447 views 997 views

Chúa Cho Tôi Được Gặp Ngài

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintChúa Cho Tôi Được Gặp Ngài Họa nguyên vận bài thơ “Tôi Đã Gặp Ngài” của bà Trần Thị Thi. (https://tho.timhieuthanhkinh.net/toi-da-gap-ngai/)         Chúa cho tôi được gặp Ngài; Lòng Continue Reading →

651 views 429 views

Chúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintChúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh  Họa theo bài thơ “Tiếng Thơ Kêu Gọi Mọi Người” của Bà Trần Thị Thi. (https://tho.timhieuthanhkinh.net/tieng-tho-keu-goi-moi-nguoi/)          Chúa đang kêu gọi muôn người Continue Reading →

1.278 views 536 views

Hạnh Phúc Là Khi Chúa Cứu Tôi

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintHạnh Phúc Là Khi Chúa Cứu Tôi Họa nguyên vận bài thơ “Chúa Là Hạnh Phúc của Đời Tôi” của bà Trần Thị Thi (https://tho.timhieuthanhkinh.net/2017/12/16/chua-la-hanh-phuc-cua-doi-toi/). Hạnh phúc là khi Continue Reading →

629 views 974 views 1.736 views 1.520 views 618 views 404 views 532 views

Ngày Sa-bát Thánh Vui Nhiều

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintNgày Sa-bát Thánh Vui Nhiều Hoạ nguyên vận bài thơ “Ngày Phước Hạnh – Xin Chúa Giúp” của bà Trần Thị Thi (https://tho.timhieuthanhkinh.net/2017/12/16/ngay-phuoc-hanh-xin-chua-giup/) đồng thời xin thêm bốn câu Continue Reading →

1.690 views 2.158 views 465 views

Sống Đời Mới Trong Chúa

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintHọa nguyên vận bốn bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Nguyễn Quốc Tuấn (https://tho.timhieuthanhkinh.net/2017/12/15/bon-bai-that-ngon-tu-tuyet-cua-nguyen-quoc-tuan/). Tiểu đề của mỗi đoạn thơ dưới đây là: Bỏ Đời Cũ, Đến Với Continue Reading →

1.400 views 1.184 views

Chúa Ơi! Con Vẫn Chờ Trông

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedinPinterestemailPrintChúa Ơi! Con Vẫn Chờ Trông Họa vận theo bài thơ “Tỉnh Thức Đợi Trông Chúa” (https://tho.timhieuthanhkinh.net/2017/12/15/tinh-thuc-doi-trong-chua/)         Chúa ơi! Con vẫn chờ trông Chờ trông Chúa đến, lòng Continue Reading →

922 views 1.171 views 540 views