1.070 views

Bình An Đợi Trông Chúa Đến

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Bình An Đợi Trông Chúa Đến

Mỗi ngày suy ngẫm Lời Cha
Mặc cho thế sự xảy ra bao điều.
Lòng con nhất quyết tin yêu
Ba Ngôi Thiên Chúa, giữ điều ái nhân.

Xin Cha cất nỗi băn khoăn
Khi con đối diện họa căn xa gần.
Giữ con không bị trật phần
Trong ngày Đấng Christ tái lâm nơi này

Thế gian đã lắm bi ai
Đau thương, khốn khổ… ai hay mất còn.
Chỉ trong Cứu Chúa của con
Bình an, vĩnh phúc hằng còn Chúa ơi!

Huỳnh Christian Timothy
05/01/2017

Trả lời