1.289 views

Bước Đi với Chúa Mỗi Ngày

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Bước Đi với Chúa Mỗi Ngày

        Bước đi với Chúa mỗi ngày,
Vững tin, trông cậy, Lời Ngài làm theo.
        Cho dù đường có cheo leo,
Dậm trường lên núi, xuống đèo hiểm nguy…
        Lòng ta vẫn một chữ “vì:”
Vì vinh hiển Chúa và vì anh em;
        Chịu điều tủi nhục, đê hèn,
Chịu điều oan ức… lòng bền thỉ chung.
        Sống đời môn đệ tín trung;
Phước thiêng sung mãn khôn cùng, Cha ban.
        Mai sau, vinh hiển Thiên Đàng…
Mão triều thiên đội, chung hàng thánh dân. 

Huỳnh Christian Timothy
25/01/2008

Cuộc sống của chúng ta từ sau khi được Chúa tái sinh là bước đi theo Chúa mỗi ngày trong mọi nơi, mọi lúc, mọi cảnh ngộ.

Cuộc sống đó đòi hỏi chúng ta bước đi “bằng đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy;” cho nên, chúng ta cần hết lòng tin, hết lòng trông cậy nơi Chúa, và hết lòng làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.

Cho dù con đường đi theo Chúa là con “đường chật” dẫn vào những khung “cửa hẹp;” đầy gian nan, hiểm trở, cheo leo và gập ghềnh khó đi…

Có lúc phải vượt qua những ngọn núi thử thách, dốc cao chớn chở hoặc xuống đèo, đi vào thung lũng cám dỗ, đầy cạm bẫy quyến rủ của tội lỗi và sự chết…

Thì chúng ta vẫn quyết tâm…

Sống vì sự vinh hiển của Chúa và vì tình yêu anh em mà Chúa đã đặt để trong chúng ta từ khi Ngài tái sinh chúng ta và mặc lại cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài. Vì sự vinh hiển của Chúa là sống sao cho sự thánh khiết, yêu thương, và công chính của Ngài chiếu sáng qua chúng ta. Vì anh em là sống trong sự sẵn sàng “xem người khác là tôn trọng hơn mình,” yêu thương, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ mình trong Đấng Christ, nâng đỡ kẻ yếu, mang vác gánh nặng cho nhau, chăm về lợi của anh em hơn là lợi của chính mình. Khi cần thiết, sẵn sàng hy sinh danh dự, địa vị, tài sản, tiện nghi đời sống, tình cảm riêng tư, và ngay cả sinh mạng để anh em mình được sống công chính trong Chúa.

Nếu vì quyết tâm sống như thế mà có phải gánh chịu những điều tủi nhục, đê hèn, oan ức, thiệt thòi… thì cứ giữ lòng thỉ chung với Chúa.

Để xứng đáng là môn đồ của Chúa, là người “học theo Chúa,” cùng trải qua con đường khổ nạn như Chúa và được trở nên giống như hình bóng của Đấng Christ.

Sống như thế, chúng ta sẽ được nhận lãnh phước hạnh dư dật từ nơi Cha của chúng ta ở trên trời…

Mai sau, khi vào đến Thiên Đàng vinh hiển…

Chúng ta sẽ nhận được sự ban thưởng xứng đáng từ nơi Đấng Thành Tín và được xứng đáng mang danh thánh đồ của Đức Chúa Trời.

Trả lời