1.453 views

Bước Đường Theo Chúa

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Bước Đường Theo Chúa

Hai lăm năm thế trần ai thấu
Những u buồn che giấu lòng con

Tâm tư một dạ sắc son
Tìm kiếm lẽ thật cho con đường mình
Nào đâu ma quỷ giả hình
Cho rằng Thiên Chúa chính An-Xang-Hồng
Tin rồi nhưng cũng bằng không
Tà dâm, dối trá vẫn lồng trong con
Tâm linh sớm đã hao mòn
Nhưng hồng ân Chúa vẫn còn đoái thương
Tình Cha đưa lối dẫn đường
Về cùng lẽ thật trong Vương Quốc Ngài
Biết được lẽ đúng điều sai
Biết được tường tận, tương lai của mình
Theo Cha thánh khiết công bình
Rửa chân,chia sẻ là tình yêu thương
Theo Cha quyết chẳng vấn vương
Công danh, tăm tiếng tầm thường với con
Đời Người bất khả vẹn tròn
Dù mang danh hiệu là con của Ngài
Tâm thần chẳng muốn đi sai
Xác thân yếu đuối vẫn hoài ý riêng
Nhiều đêm đau khổ triền miên
Dâng lời khẩn nguyện sức thiêng từ Trời
Tình Cha luôn vẫn gọi mời
Thành tâm học hỏi trong Lời của Cha
Con đường tươi đẹp mở ra
Thêm lên sức mạnh tránh xa tội trần
Cho con nếm trải một lần
Tình yêu Thiên Chúa quây quần anh em
Mỗi ngày hiểu biết càng thêm
Giờ học Lời Chúa, giờ xem xét lòng
Ăn năn biến đổi từ trong
Để Cha vinh hiển giữa vòng thế gian
Trong danh Thiên Chúa bình an
Chúng con hiệp một tuôn tràn phước ân
Anh em như thể tay chân
Yêu thương, sửa dạy hiệp thân bởi Lời
Tình Cha sâu rộng biển khơi
Dù bao nắng gió chẳng vơi vẫn tràn
Cảm tạ ơn phước Ngài ban
Chúng con cùng nguyện mãi mang danh Ngài
Chờ ngày Chúa đến tương lai
Cúi xin năng lực của Ngài thêm lên
Đức tin mạnh mẽ vững bền
Đời đời mãi mãi ở bên Giê-Xu.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
12/2017

Trả lời