2.695 views

Chờ Ngày Chúa Đến

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Chờ Ngày Chúa Đến
Họa nguyên vận bài thơ “Thân Thể Hèn Mạt” của bà Trần Thị Thi.
(https://tho.timhieuthanhkinh.net/than-the-hen-mat/)

        Xác thân mòn mỏi hôm nay
Đã ê chề lắm những ngày thế gian.
        Cùng chung muôn vật thở than (Rô-ma 8:22)
Mong ngày Đấng Christ cất bao nỗi buồn.
        Thánh ân Ngài mãi tràn tuôn
Dìu con qua những trũng truông chập chờn.
        Đời con đã được đầy ơn
Chờ ngày Chúa đến thân này hiển vinh.
        Con xin cảm tạ tôn vinh!

Huỳnh Christian Timothy
01/12/2017

Trả lời