971 views

Chúa Cho Tôi Được Gặp Ngài

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Chúa Cho Tôi Được Gặp Ngài
Họa nguyên vận bài thơ “Tôi Đã Gặp Ngài” của bà Trần Thị Thi.
(https://tho.timhieuthanhkinh.net/toi-da-gap-ngai/)

        Chúa cho tôi được gặp Ngài;
Lòng tôi mừng hát một bài hoan ca:
        Tạ ơn tình Chúa bao la,
Tạ ơn tình Chúa chan hòa phước vinh.
 
        Từ nay mỗi bước linh trình
Đời tôi chỉ để hiển vinh danh Ngài.
        Cho dù thế cuộc hôm nay
Ngửa nghiêng Ngài vẫn an bày phước thiêng.

        Dù tôi trôi dạt bao miền
Vững tin lời Thánh Kinh truyền: Chúa tôi…
        Đưa tôi từng bước không thôi
Vào nơi công chính theo Lời Cha ban.
 
        Đời tôi quả thật bình an!
Bao nhiêu đau khổ, lầm than chẳng còn!
        Xác thân này dẫu hao mòn
Tâm linh tươi mới càng hơn trong Ngài.

       A-men!

Huỳnh Christian Timothy
20/11/2016

Trả lời