401 views

Chúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Chúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh 
Họa theo bài thơ “Tiếng Thơ Kêu Gọi Mọi Người” của Bà Trần Thị Thi.
(https://tho.timhieuthanhkinh.net/tieng-tho-keu-goi-moi-nguoi/)

         Chúa đang kêu gọi muôn người
Đã tin nhận Chúa cùng vui hát mừng
         Sống trong ân điển không ngưng
Vâng theo Lời Chúa, lòng chung hát hòa

        Âm vang lời Chúa thiết tha
Ngày Chúa trở lại sẽ là không lâu
        Cùng nhau ta hãy nguyện cầu
Cho ngày Đấng Christ mau mau tái hồi

       Chúa đang kêu gọi khắp nơi
Bầy chiên của Chúa theo lời Thánh Kinh
       Giữ cho nếp sống hiển vinh
Đối nhân, xử thế chân tình yêu thương

       Mai sau về chốn thiên đường
Là nơi sắm sẵn quê hương của mình
      Đó là đáp tạ ân tình
Jesus Thiên Chúa hy sinh cứu đời

Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Trả lời