1.185 views

Chúa Ơi! Con Vẫn Chờ Trông

Chúa Ơi! Con Vẫn Chờ Trông
Họa vận theo bài thơ “Tỉnh Thức Đợi Trông Chúa”
(https://tho.timhieuthanhkinh.net/2017/12/15/tinh-thuc-doi-trong-chua/)

        Chúa ơi! Con vẫn chờ trông
Chờ trông Chúa đến, lòng mong nhớ hoài.
        Biết đâu Chúa đến hôm nay
Cho con mãi mãi trong Ngài nghỉ an.
        Lìa xa thế giới lầm than!
Vào trong thánh quốc bình an với Ngài!

Huỳnh Christian Timothy
10/12/2016

Trả lời