879 views

Chúa Yêu Con

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Chúa Yêu Con

Xuân thời biết Chúa nếm bình an
Trở lối bùn nhơ sống lụi tàn
Chúa khóc, vì sao con bội ước
Con quỳ, lệ đẫm thấu tâm can 
 
Hội Thánh yêu dấu,
 
Đây là bài thơ tả thực về chính con người của con, về tình yêu vô biên của Chúa đã dành cho con, Ngài chờ đợi con, chịu đựng con. Bởi tình yêu đó mà giờ đây con được sống.
Xuân thời biết Chúa: con biết Chúa và tin Chúa từ năm con vừa trở thành thanh niên, khoảng năm 18 tuổi. Khi tin Chúa và hứa nguyện theo Chúa, con sống rất bình an, sự bình rất lạ lùng mà chỉ có những người tin Chúa mới có được.

Trở lối bùn nhơ sống lụi tàn: con đã không dùng sức Chúa mà dùng sức riêng của mình mà chiến đấu, nên con đã ngã theo điều ưa muốn của xác thịt, thỏa mãn nó cách bất chính, rồi sống lụi tàn trong tội lỗi; tức là chết dần, chết mòn.

Chúa khóc, vì sao con bội ước: tiếng Chúa đau xót đêm ngày cáo trách con, chờ đợi con. Trong con cứ văng vẳng câu tại sao mà con lại như vậy; còn điều gì Chúa chưa tỏ cho con sao, nhưng Ngài đã qua người chăn giảng dạy cho con hết rồi. Tất cả chỉ là con không yêu Ngài đủ để sống cho Ngài, chết vì Ngài thôi.

Con quỳ, lệ đẫm thấu tâm can: Là những cơ hội mà Ngài đã ban cho con được khóc lóc ăn năn, xưng tội mình với lòng tan nát vỡ vụn. Để Lời của Ngài thấu vào đến sâu thẳm tâm tư của con. Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con vô bờ bến, mà Ngài không làm cứng lòng con hoặc cất mạng sống của con để chờ ngày ném con vào hỏa ngục.

Trong tình yêu của Đấng Christ Jesus.
Nguyễn Quốc Tuấn
12/2017

Trả lời