506 views

Hạnh Phúc Là Khi Chúa Cứu Tôi

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Hạnh Phúc Là Khi Chúa Cứu Tôi
Họa nguyên vận bài thơ “Chúa Là Hạnh Phúc của Đời Tôi” của bà Trần Thị Thi
(https://tho.timhieuthanhkinh.net/2017/12/16/chua-la-hanh-phuc-cua-doi-toi/).

Hạnh phúc là khi Chúa cứu tôi!
Tội tôi Ngài đã trả thay rồi.
Dù tôi giàu có muôn muôn sự
Chẳng sự gì hơn: Chúa cứu tôi!

Huỳnh Christian Timothy
10/12/2016

Trả lời