476 views

Hãy Tin Nhận Tin Lành

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Hãy Tin Nhận Tin Lành
Hoạ nguyên vận bài thơ “Chúa Yêu Con” của Nguyễn Quốc Tuấn.
(https://tho.timhieuthanhkinh.net/chua-yeu-con/)

Tin Lành đón nhận sẽ bình an
Được sống vinh quang chẳng lụi tàn
Kính Chúa, yêu người theo thánh ước (giao ước thánh)
Niềm vui tỏa rộng khắp tâm can.

Huỳnh Christian Timothy
12/12/2017

Trả lời