642 views

Hãy Vào Cửa Hẹp

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào đó. Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp.” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

 

Hãy Vào Cửa Hẹp

Chật đường, hẹp cửa: Ít người vào
Cửa rộng, đường to: Lắm kẻ rao (Rao mời)
Dại dột không tin Lời Cứu Chúa
Nhiều người hớn hở bước ngay vào
Ai người khôn sáng: Vâng Lời Chúa
Gắng sức chen chân bước thấp cao
Lối chật đi vào qua cửa hẹp
Mai sau Nước Chúa sẽ theo vào. (Sẽ theo con đường chật mà vào)

Huỳnh Christian Timothy
21/12/2017

Trả lời