1.519 views

Hiệp Một Theo Cha

Hiệp Một Theo Cha

       Mỏi mệt thân xác bấy lâu
Nổi trôi cùng những hận sầu thế gian
       Giận đời lắm nỗi lầm than
Tránh sao cho khỏi trái ngang cuộc đời

       Tìm đâu lối thoát ai ơi?
Bỗng nay có Chúa thảnh thơi an bình
       Con ơi chớ vội hiềm khinh
Khi nghe quở trách trong tình yêu Cha (Châm ngôn 3:11-12)

       Anh em trong Chúa một nhà
Phải đâu những kẻ theo tà giáo kia
       Dẫu phải thức sớm cùng khuya
Sông đây chẳng quản, núi kia chẳng chờn

       Miễn sao gây dựng càng hơn
Dìu nhau bước tới Thiên Ơn đợi chờ
       Nếu chẳng chung sức bây giờ
Án Cha phán xét đang chờ chúng ta

       Chiên ngoan nghe Thánh Ý Cha
Thì mau nhận lấy lìa xa tội đời
       Rao tình Cha đến muôn nơi
Đem Ơn Cứu Chuộc bao đời đắng cay

       Đang khi còn gọi “ngày nay”
Chớ cứng lòng mãi, đổi thay kịp thời (Hê-bơ-rơ 3:13)
       Cha yêu đang gọi ai ơi!
Lìa xa tội lỗi ta thời thoả vui.

Nguyện xin bài thơ này khích lệ gây dựng Hội Thánh ạ!
Cảm tạ ơn Chúa! Con cảm ơn Hội Thánh đọc thơ con chia sẻ!
Trong ân điển của Chúa Jesus Christ!
Amen!

Đồng Thị Nghĩa
04/12/2017

Trả lời