1.151 views

Hồi Hộp Chờ Chúa Đến

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

 

Lòng con hồi hộp quá Cha ôi

Phút Chúa yêu đến kế đây rồi

Đứng ngồi ngóng trông Cha gọi lớn:

Con yêu dấu ơi! Bước về Trời [1]

Thói đời – con nguyện xin vĩnh biệt

Luôn giữ lòng mình trong thánh khiết

Mỗi bước chỉ mải miết theo Cha

Nguyện Cha thêm sức để mà:

Con luôn trung tín theo Cha trọn đời!

 

[1] Trong Thánh Kinh không nói rõ khi Chúa đến sẽ gọi chúng ta thế nào. Câu này chỉ là một câu ví dụ mà con tưởng tượng ra để diễn đạt ý thơ.

 

Đồng Thị Nghĩa

22/12/2017

Trả lời