840 views

Hội Thánh của Chúa

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Hội Thánh của Chúa

        Suy ngẫm lời Chúa ngày đêm
Càng thêm sức mới trên đường gian truân
        Mùa xuân nối tiếp mùa xuân
Người chăn, trưởng lão lại thêm tuổi già
        Tuổi già phó thác lên Cha
Ốm đau, bệnh tật bước qua nhẹ nhàng
        Gương sáng Lời Chúa vững vàng
Để cho con cháu sẵn sàng noi theo.

       Trung tráng thời vẫn lo toan
Làm tròn bổn phận Chúa giao cho mình
        Suy ngẫm, trung tín, chung tình
Lời Chúa dầm thấm dắt mình vượt qua
        Lời truyền hiếu kính mẹ cha
Chăm lo cho vợ, dắt đường cho con
        Một lòng với Chúa sắt son
Nguyện làm con gặt trong đồng lúa kia.

        Phụ nữ có lúc thảnh thơi
Hãy chăm Lời Thánh chớ nên nhiều lời
        Gương sáng Chúa dạy rạng ngời
Châm ngôn 31 thuộc Lời Cha khuyên
        Phận mình công việc cần chuyên
Yêu chồng, yêu Chúa chăm lo nguyện cầu
        Nguyện cầu sớm tối chiều trưa
Phận nữ tài đức Chúa hằng ban ơn.

       Thanh niên cũng lắm ưu phiền
Tình yêu, công việc nối liền chẳng nguôi
        Lo toan, yếu đuối lụy thời
Dễ dàng vấp phạm những Lời Cha ban
        Nên có Lời Chúa vững vàng
Kẻo e vấp ngã mà lòng không kinh
        Hãy nhớ Chúa đến thình lình
Đừng như những nữ đồng trinh hết dầu
        Ti-mô-thê đó in sâu
Chớ vì tuổi trẻ để sầu người chăn.

       Thiếu nhi thật phước Chúa ban
Sa-bát nhóm hiệp không gian yên bình
        Tình yêu Hội Thánh hy sinh
Dành cả một buổi riêng mình thiếu nhi
        Lời Chúa học hành luôn ghi
Thánh Linh của Chúa thực thi xức dầu
        Là con trẻ có sao đâu
Phải như con trẻ mới vào quốc ân
        Các cháu hãy nhớ chuyên cần
Luôn luôn tấn tới đức tin nơi Ngài.

Nguyễn Đức Huấn
Sa-bát 09/12/2017

Trả lời