871 views

Jesus! Đấng Yêu Con

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Jesus! Đấng Yêu Con

Yêu con Chúa đến chốn nhân gian
Máu đổ roi đòn thịt nát tan
Nắng tắt Người buông hơi thở cuối
Cho con được đến chốn thiên đàng
 
Nắng tắt: tức mặt trời trở nên tối tăm khi Ngài gần trút hơi thở như được chép trong Lu-ca 23:44-46.
44 Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín.
45 Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai.
46 Đức Chúa Jesus kêu lớn rằng: Hỡi Cha, Con giao tâm thần Con lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.
 
Nguyễn Quốc Tuấn
12/2017

Trả lời