738 views

Kiêu Ngạo – Ân Điển – Cảm Tạ

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Cảm tạ ơn Chúa, hôm nay con xin đăng lại bài thơ con đã làm cách đây 3 năm. Lúc đấy con rất muốn làm thơ để tôn vinh Chúa, khi đó con cầu nguyện và lên mạng tìm hiểu và học cách làm thơ. Cảm tạ ơn Chúa đã giúp con viết được bài thơ để con tôn vinh Ngài, con xin dâng mọi vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng, A-men!

Kiêu Ngạo – Ân Điển – Cảm Tạ

Khi xưa ngây dại đời buông thả
Kiêu ngạo ta đây làm được cả
Chân bước, mặt nghinh đụng chướng vật
Té đau mất cả lỗi do ta

Rồi khi ân điển Ngài bao phủ
Kiêu ngạo khi xưa chính sự ngu
Chân bước, lòng suy, làm cẩn thận
Khiêm nhường vâng phục đến ngàn thu

Cảm ơn sự cứu Ngài ban tặng
Trao Chúa đời con đến vĩnh hằng
Dù cho sóng biển ghềnh gió bão
Vững tin Thiên Chúa mãi giữ chăn

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Lâm Việt Thành

Trả lời