301 views

Lời Nguyện Đầu Năm Mới

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Lời Nguyện Đầu Năm Mới

Chúa đã ban cho năm mới đến
Lòng con thành kính biết ơn Ngài.
Xuân mới nhắc con trời đất mới
Mãi mãi an vui trong phước trời.
Lời ca ngợi Chúa hát không thôi
Mọi sự trong con đều dâng Chúa.
Xin Ngài vui nhận, Cứu Chúa ơi!
Suốt cả đời con chỉ có Ngài!

Huỳnh Christian Timothy
05/01/2017

Trả lời