404 views

Lời Tâm Tình và Cầu Nguyện Đầu Năm

Lời Tâm Tình và Cầu Nguyện Đầu Năm

       Xuân về đêm lạnh, gió sương
Lòng con chỉ biết dựa nương nơi Ngài
       Khó khăn gian khổ còn dài… 
Lòng con trông cậy nơi Ngài Cha ơi! 

       Lúc con té ngã…chơi vơi
Cầu xin ân điển Cha Trời cứu con! 
       Dẫu cho tội đỏ như son
Cha thương…thanh tẩy cho con sạch ròng

       Xin Cha chăm sóc quan phòng
Nâng con, âu yếm trong vòng tay Cha
       Dẫu cho năm tháng bôn ba
Lòng con đặt để nơi Cha đời đời!
       A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Lâm Việt Thành
08/01/2017

Trả lời