580 views

Mấy Điều Mong Ước Trong Sinh Nhật 63

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Kính thưa Hội Thánh,

Tôi xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài đã cho tôi thêm một tuổi và cho tôi thêm thời gian hầu việc Ngài, phục vụ Hội Thánh. Tôi xin cám ơn những lời chúc sinh nhật đầy yêu thương, quý mến trong thân tình của quý ông bà anh chị em. Nguyện tất cả những sự tốt lành Hội Thánh chúc cho tôi đều được ban cho tất cả quý ông bà anh chị em.

Dưới đây là ba điều mong ước của tôi trong những ngày còn sống trong thân thể xác thịt này, được gửi vào bài Lục Bát tôi làm ra trong sinh nhật 63 của mình. Kính xin chia sẻ cùng Hội Thánh với lòng biết ơn Thiên Chúa về những ân điển Ngài đã ban cho tôi và sẽ còn tiếp tục ban cho tôi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

 

 

Mấy Điều Mong Ước Trong Sinh Nhật 63

 

       Hôm nay ngồi đếm thời gian
Nhìn xem lá úa thu tàn rụng rơi [1]
      Lòng vương vấn nỗi bồi hồi
Giờ đây cũng đã vàng rơi tuổi đời

      Năm nay tuổi sáu mươi ba
Bao nhiêu tuổi nữa đời ta sẽ còn
      Mong sao giữ tấm lòng son
Cùng đi với Chúa cho tròn tín trung

      Ngày qua tháng lại vần xoay
Lời Ngài cặm cụi đêm ngày ngẫm suy [2]
      Mong sao bản dịch phát huy
Tinh thần Lời Chúa uy nghi vững bền

      Bao nhiêu lẽ thật tinh tường
Chuyên tâm giảng dạy con đường thánh ân
      Mong sao khắp chốn xa gần
Con dân Thiên Chúa cùng vâng giữ Lời

      Lòng mong chỉ bấy nhiêu thôi
Dâng lời cảm tạ Cha Trời xót thương
      Cho con được bước trên đường
Công bình, thánh khiết, yêu thương trọn lành.

Huỳnh Christian Timothy
Sinh Nhật 63
21/12/2017

[1] Ở Mỹ, mùa thu 2017 bắt đầu từ 22/09/2017 và kết thúc vào ngày 21/12/2017

[2] Cho công việc phiên dịch Thánh Kinh, Bản Dịch Ngôi Lời:
https://ngoiloi.thanhkinhvietngu.net/
https://christ.thanhkinhvietngu.net/

Trả lời