1.690 views

Ngày Phước Hạnh – Xin Chúa Giúp

Ngày Phước Hạnh – Xin Chúa Giúp

       Hôm nay ngày phước hạnh nhiều,
Là ngày nghỉ thánh, theo điều Cha ban.
       Lòng con vui vẻ hân hoan!
Giữ ngày nghỉ thánh, thiên đàng trong con.
 
       Chúa ơi! Tình Chúa sắc son!
Nhờ Ngài giúp đỡ, cho con thực hành;
       Nguyện con làm Chúa vinh danh,
Nguyện Ngài đẹp ý, lòng thành hiến dâng.
 
       Dù đời nhiều lắm băn khoăn!
Và bao nhiêu nỗi khó khăn chực chờ!
       Nhưng con có Chúa cậy nhờ;
Chúa ơi! Từng phút, từng giờ giúp cho!
 
A-men! A-men!
 
Trần Thị Thi
Cà Mau, Sa-bát 3/12/2016

Trả lời