532 views

Ngày Sa-bát Thánh Vui Nhiều

Ngày Sa-bát Thánh Vui Nhiều

Hoạ nguyên vận bài thơ “Ngày Phước Hạnh – Xin Chúa Giúp” của bà Trần Thị Thi (https://tho.timhieuthanhkinh.net/2017/12/16/ngay-phuoc-hanh-xin-chua-giup/) đồng thời xin thêm bốn câu kết:
 
        Ngày Sa-bát thánh vui nhiều
Trong ơn phước mới bao điều Chúa ban.
        Vâng theo thánh luật hân hoan
Muôn lời chúc tụng tuôn tràn trong con.
 
        Lời Cha gìn giữ sắc son.
Ơn Cha tiếp trợ, bước con viễn hành.
        Sống làm vinh hiển thánh danh
Trọn đời quyết một lòng thành hiến dâng.
 
        Đời con thôi hết băn khoăn
Đi trong gian khổ, khó khăn… mong chờ
        Jesus Đấng Christ, cậy nhờ
Ban ơn, thêm sức… từng giờ giúp cho.
 
        Mỗi ngày Sa-bát cuối tuần
Xác thân yên nghỉ, tâm thần kính tôn
        Chân Thần Thánh Chúa trường tồn
Con xin cảm tạ hát tôn danh Ngài.
 
Huỳnh Christian Timothy
08/12/2016

Trả lời