331 views

Tạ Ơn Thiên Chúa Nhân Dịp Mừng Sinh Nhật Thứ Sáu Mươi

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Kính lạy Thiên Chúa.

Trong ngày mừng sinh nhật lần thứ 60 này của con, con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ như sau:

Tạ Ơn Thiên Chúa Nhân Dịp Mừng Sinh Nhật Thứ Sáu Mươi

        Chúa ơi! Con cảm tạ Ngài,
Tình yêu của Chúa đoái hoài đến con.
        Từ khi gót đỏ như son
Lẫn khi những lúc gót con lấm bùn.

        Sáu mươi năm Chúa sắt son
Dẫn con bao lúc trèo non vượt rừng.
       Những khi con bước ngập ngừng
Lời Ngài đã giúp soi từng lối đi.

        Đời con sẽ chẳng ra chi
Nếu không có Chúa oai nghi ngự vào.
        Từ nay con chẳng khi nào
Cô đơn, buồn chán, tiêu hao não nùng.

        Lòng con đây chỉ ngóng trông
Làm xong phận sự, ân hồng Chúa giao.
        Trước ngày giữa chốn trời cao
Đấng Christ hiện đến đem vào thiên cung.

        Chúa ơi! Đến lúc tương phùng
Giúp con luôn sống khiêm cung mỗi ngày.
        Một lòng trung tín, thẳng ngay
Truyền rao Lời Chúa cho bầy chiên ngoan!

        Con xin thành kính dâng lên
Lời thơ cảm tạ ân tình Chúa ban.

Huỳnh Christian Timothy
21/12/2014

Trả lời