1.413 views

Thân Thể Hèn Mạt

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Thân Thể Hèn Mạt

“Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài.” (Phi-líp 3:21).

        Thân thể hèn mạc tôi nay
Ốm đau bệnh tật những ngày trần gian
        Ngày qua tháng lại thở than
Trách thân cùng khổ kêu vang đau buồn
        Lệ sầu vẫn cứ tràn tuôn
Đêm đêm giấc ngủ luôn luôn chập chờn
        Bây giờ có Chúa ban ơn
Xâc thân này sẽ biến thành hiển vinh

A-men A-men! Niềm tin và hy vọng sống của tôi

Trần Thị Thi
11/2017

Trả lời