476 views

Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh 

Thiếu nhi tìm hiểu Thánh Kinh
Sống theo Lời Chúa, tâm tình hiến dâng…
Kính xin Cha Thánh ân cần
Yêu thương, chăm sóc, linh ân tuôn tràn!

Tạ ơn Thiên Chúa dắt chăn
Bầy chiên thơ bé Ngài hằng yêu thương.
Dẫn đưa từng mỗi bước đường
Lời Cha thánh khiết linh lương mỗi ngày

Bầy chiên thơ bé hân hoan
Lớn trong ân điển Cha ban mỗi ngày.
Lời ca, tiếng hát hôm nay
Cùng nhau chúc tán danh Ngài vinh quang!

Huỳnh Christian Timothy
31/12/2016

Trả lời