1.701 views

Thỏa Lòng – Thỏa Nguyện

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Hội Thánh yêu mến,

Con xin gửi đến Hội Thánh bài thơ “Thoả Lòng”. Con kính chúc Hội Thánh mỗi ngày đều thoả lòng trong nếp sống mà Chúa thương ban; suốt cả bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Thoả Lòng

Ân tình thắm thiết Chúa thương ban 
Dẫn dắt đời con bước vững vàng
Hạ đến xuân đi đầy hạnh phước
Thu về thoả nguyện đón đông sang.
 
Trong tình yêu của Đấng Christ Jesus.

Nguyễn Quốc Tuấn
Sa-bát 16/12/2017

 

Thỏa Nguyện
Họa nguyên vận bài “Thỏa Lòng” của Nguyễn Quốc Tuấn.

Từng mùa thỏa nguyện phước Cha ban
Quý báu còn hơn bạc với vàng
Hạ ấm, xuân nồng dư thánh phước
Đông tàn, thu tận vẫn còn sang.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Sa-bát 16/12/2017

Trả lời