289 views

Thỏa Vui Trong Chúa

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Thoả Vui Trong Chúa

Đời người ước muốn chuyện giàu sang
Có Chúa tôi đây thật chẳng màng
Thỏa chí trong Ngài lòng hớn hở
Không như thế thái lắm sầu than.

Nguyễn Thị Thùy Linh
07/12/2017

 

An Vui Trong Chúa
Họa nguyên vận bài “Thỏa Vui Trong Chúa” của Nguyễn Thị Thùy Linh.

Thế thái nhân tình cứ muốn sang
Đời tôi có Chúa quyết không màng
An vui thỏa nguyện Ngài chăn giữ
Vững bước theo Ngài chẳng thở than.

Huỳnh Christian Timothy
16/12/2017

Trả lời