1.240 views

Tiếng Thơ Kêu Gọi Mọi Người

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Tiếng Thơ Kêu Gọi Mọi Người

        Tiếng thơ kêu gọi mọi người!
Mau tin nhận Chúa, cùng tôi vui mừng.
        Tiếng thơ kêu gọi không ngừng
Ta cùng tin Chúa, hát mừng ngợi ca.

        Tiếng thơ kêu gọi thiết tha!
Thời kỳ Chúa đến, chắc là không lâu.
        Tiếng thơ kêu gọi mau mau!
Người ơi! Tin Chúa để sau phục hồi.

        Tiếng thơ vang vọng khắp nơi
Xin người hưởng ứng theo lời Thánh Kinh.
        Giữ điều răn Chúa phước vinh,
Nghỉ ngày thứ bảy, theo tình yêu thương.
        Thương Chúa dẫn dắt thiên đường,
Thương người lân cận như thương thân mình!
        Tiếng thơ tha thiết tâm tình!
A-men!

Trần Thị Thi
02/2017

Trả lời