727 views

Tin Lành Cứu Rỗi

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Tin Lành Cứu Rỗi
Hoạ nguyên vận bài thơ “Jesus! Đấng Yêu Con” của Nguyễn Quốc Tuấn.

(https://tho.timhieuthanhkinh.net/jesus-dang-yeu-con/)

Ngôi Lời giáng xuống chốn trần gian
Ánh sáng soi đời bóng tối tan
Ân điển Tin Lành giờ phút cuối
Ai tin sẽ được đến thiên đàng.

Huỳnh Christian Timothy
13/12/2017

Trả lời