504 views

Tình Hội Thánh – Tình Yêu Trong Chúa

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Hội Thánh yêu mến,

Con xin gửi đến Hội Thánh bài thơ “Tình Hội Thánh”. Nguyện tình yêu của chúng ta luôn khắn khít, bền chặt dù qua bão tố và phong sương của cuộc đời vùi dập. Nguyện rằng chúng ta sẽ cùng dìu nhau tiến bước về Vương Quốc của Chúa đến cuối cùng. Nguyện Hội Thánh chúng ta luôn luôn được đầy ơn trước mặt Chúa.

 

Tình Hội Thánh
 
Anh em khắn khít nghĩa keo sơn
Bão tố phong sương cũng chẳng sờn
Nắng sớm mưa chiều cùng tiến bước
Muôn đời Hội Thánh được đầy ơn
 
Nghĩa keo sơn: chất kết dính, như keo và sơn; dùng để ví sự gắn bó khăng khít trong quan hệ với nhau.
Phong sương: gió và sương. Chỉ những cực khổ gian nan ở đời; giống như cây tùng cây bách chịu đựng gió sương.

Trong tình yêu của Đấng Christ Jesus.

Nguyễn Quốc Tuấn
18/12/2017

 

Tình Yêu Trong Chúa
Hoạ nguyên vận bài thơ “Tình Hội Thánh của Nguyễn Quốc Tuấn”

Tình yêu trong Chúa rất keo sơn
Chị ngã em nâng, khó chẳng sờn
Tội lỗi quăng xa, đồng nhịp bước
Linh trình thẳng tiến mãi đầy ơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
18/12/2017

Trả lời