922 views

Tỉnh Thức Đợi Trông Chúa

Tỉnh Thức Đợi Trông Chúa

        Đêm đêm tỉnh thức đợi trông,
Chiều chiều, sáng sáng nhớ mong Chúa hoài!
        Ước gì Chúa đến bây giờ,
Cho con được đến bến bờ bình an.
        Xa lìa thế giới thở than!
Chúa ơi! Mau đến, con van xin Ngài!
        A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thi
Cà Mau 12/2016

Trả lời