624 views

Tôi Đã Gặp Ngài

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Tôi Đã Gặp Ngài

        Tâm linh tôi đã gặp Ngài
Vui mừng tôi hát một bài hoan ca
        Tình yêu của Chúa bao la
Cho tôi gặp Chúa ấy là phước vinh.
 
        Đời tôi Chúa đặt chương trình
Từng hồi từng lúc hiển vinh danh Ngài
        Từ thời thơ ấu đến nay
Chúa luôn săn sóc tỏ bày ơn thiêng.
 
        Dầu tôi đi khắp các miền
Quê người xa lạ, Chúa truyền dạy tôi
        Thánh Kinh Lời Chúa, đọc thôi!
Thế rồi gặp Chúa trong Lời Ngài ban.
 
        Tâm linh tôi được bình an
Nương nhờ nơi Chúa thở than chẳng còn
        Dù cho thân thể hao mòn
Chúa luôn giúp đỡ vì con của Ngài. A-men!
 
Trần Thị Thi
11/2016 Cà-mau, Việt Nam

Trả lời