988 views

Từ Bỏ Thế Gian Theo Chúa

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Hội Thánh thân mến!

Con thân tặng Hội Thánh bài thơ ạ! Nguyện xin Chúa dùng những lời này để khích lệ thêm anh chị em trên đường theo Chúa! Amen
Chữ trong ngoặc ( ) là con chú giải thêm cho câu thơ ạ.

 

Từ Bỏ Thế Gian Theo Chúa

Vợ chồng theo Chúa tuyệt lắm thay
Cầu nguyện cùng nhau tối lẫn ngày
Vui buồn theo Chúa ta san sẻ
Nuôi dạy con thơ theo đường ngay (thẳng)

Lòng nao nao chợt nhớ anh em
Thương sao đơn chiếc theo “đường hẹp”
Vợ con ép rời xa đường Chúa
Quyết chẳng xa Cha dẫu (bị) khinh xem

Chồng con bắt bớ chẳng từ nan
Dẫu bỏ thế gian quyết chẳng màng
Trung tín theo thờ Thần Chân Thật
Mai này sáng láng áo vinh quang

Mẹ cha từ mặt chẳng thở than
Sống chốn rừng hoang, vẫn sẵn sàng
Bởi theo Lẽ Thật, chịu khốn khó
Chứ chẳng bởi theo kẻ hoang đàng

Bỏ nhà xa cửa, mất anh em
Nội, ngoại từ ta chẳng thèm xem
Vác thập giá mình, mang cay đắng
Mai này Thiên Quốc, Cha ngợi khen.

Mất việc ở nhà có sao đâu
Cha yêu dẫn lối, dạ chẳng sầu
Vàng bạc thế gian hay hư nát
Phần thưởng mai sau mới nhiệm mầu.

Tài sản thế gian ích lợi chi
Mai đây khuất núi, chẳng đem gì
Đau đớn thảm sầu trong hoả ngục
Công danh sự nghiệp tích sự gì.

Đồng Thị Nghĩa
11/12/2017

Trả lời