753 views

Vui Thỏa Phước

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Vui Thỏa Phước
Hoạ nguyên vận bài thơ “Thỏa Lòng” của Nguyễn Quốc Tuấn và bài thơ “Thỏa Nguyện” của Huỳnh Christian Timothy:
https://tho.timhieuthanhkinh.net/thoa-long/

Bốn mùa vui thoả phước thiêng ban.
Ân điển bình an vượt bạc vàng
Xuân hạ thu đông đều đủ phước
Năm tàn, tháng tận phước còn sang.

Nguyễn Thị Lan
18/12/2017

Trả lời