540 views

Xin Một Mùa Xuân Trên Quê Hương

Xin Một Mùa Xuân Trên Quê Hương

Xuân đã về trên quê hương tôi
Quê hương, ngàn dậm cách xa rồi!
Mỗi độ xuân về, tôi vẫn cứ…
Chạnh lòng thương nhớ mãi không thôi!

Thương nhớ ngày xưa nơi quê hương
Dân tôi chân đất, mộng bình thường…
Cuộc sống khó nghèo, tuy vất vả
Nhưng lòng không thiếu nghĩa yêu thương!

Có những mùa xuân không đủ ăn
Ao khô, vườn cháy, ruộng khô cằn…
Xóm dưới, làng trên cùng chia chác
Vài miếng khoai mì… cho có ăn!

Có những mùa xuân lửa chiến chinh
Kéo về thiêu đốt mộng thanh bình
Nhà tan, cửa nát, người phơi xác…
Làng xóm, màu tang phủ trắng tinh!

Ôi! Những mùa xuân trên quê hương
Dân tôi, dù mộng rất bình thường…
Cơm vẫn thiếu ăn, đời vẫn khổ
Mùa xuân nào cũng chỉ thê lương!

Xin một mùa xuân trên quê hương
Dân tôi tiếp nhận nước thiên đường
Tin Lành Cứu Rỗi, đời thôi khổ
Bởi Chúa Nhân Từ luôn xót thương!

Huỳnh Christian Timothy
14/01/2004

Trả lời