1.123 views

Xưa và Nay

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Xưa và Nay

Hoạ nguyên vận bài thơ “Jesus! Đấng Yêu Con” của Nguyễn Quốc Tuấn.
(https://tho.timhieuthanhkinh.net/jesus-dang-yeu-con/)

Đời tôi xưa vốn: ải trần gian
Than khóc đêm ngày, dạ nát tan
Tin nhận Jesus ngày sau cuối
Hồn linh vui sướng chốn thiên đàng.

Đồng Thị Nghĩa
13/12/2017

Trả lời